FAQs | Site Map | Zoeken | English | Nederlands

Veiligheidsinstructies voor Blue Flame micro branders

Introductie
Blue Flame producten zijn veilig in gebruik wanneer u zich aan de gebruiksinstructies houdt. Lees daarom onderstaande instructies zorgvuldig door en maak u zelf vertrouwd met de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. Ontsteek nooit uw brander of aansteker zonder de gebruiksaanwijzing gelezen te hebben.

Veiligheidsinstructies en voorzorgmaatregelen

 • WAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
 • Alvorens te ontsteken, richt altijd de vlammond van uzelf en anderen vandaan.
 • Houd de brander of aansteker op veilige afstand van uzelf.
 • Aanstekers en branders bevatten butaangas onder druk. Zeer vlambaar. Niet doorboren of uit elkaar halen.
 • Tijdens navullen is roken verboden. Niet navullen in de nabijheid van open vuur. Goed ventileren.
 • Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 graden Celsius.
 • Na gebruik is de vlammond heet. Wees voorzichtig bij het wegleggen of wegzetten van uw brander of aansteker.
 • De lengte van de vlam is veel langer dan zichtbaar is. Wees voorzichtig.
 • De vlam wordt onzichtbaar in direct zonlicht. Neem daarom de grootste zorgvuldigheid in acht.
 • Wijzig nooit iets aan de constuctie en demonteer de brander nooit.
 • Gebruik de juiste brandstof (butaangas).
 • Gebruik nooit een lekkende, beschadigde of niet functionerende brander.
 • Richt de vlam nooit op ontvlambare stoffen.
 • Verzeker u er van dat na gebruik de gastoevoer goed gesloten is en de vlam volledig gedoofd is.
 • GEVAARLIJK - LICTH ONTBRANDBAAR. INHOUD ONDER DRUK.

Voorbeelden van onjuist gebruik

 • Terugslaande vlam
 • Plaatsen van de brandermond in een kleine opening





Copyright 2001-2002, Blazer Europe BV. Alle rechten voorbehouden.
WWW.MICROTORCHES.COM