FAQs | Site Map | Zoeken | English | Nederlands

Garantiebepalingen van uw  Blue Flame micro brander

Garantiebepalingen
Alle Blue Flame microbranders hebben 1 jaar fabrieksgarantie. De garantietermijn vangt aan op de dag van de aankoop. Bewaar altijd uw aankoopbewijs. Dit heeft u nodig in een garantiegeval. Uw Blue Flame brander heeft alle kwaliteitscontroles en inspecties doorlopen. Blazer Europe garandeert de werking van uw brander onder normale omstandigeheden en normaal gebruik. Bij het niet functioneren van uw brander dient u eerst na te gaan of u zelf het probleem kunt verhelpen. Onder het menu Problemen verhelpen vindt u de meest voorkomende problemen en oplossingen.

Uitsluitingen van garantie
Wij sluiten specifiek de volgende defecten uit van de garantiebepalingen:
- schade ontstaan door ongelukken, misbruik, ondeskundig gebruik, en bovenmatig gebruik
- de buitenkant en de laklaag vallen niet onder de garantie
Maak nooit zelf uw brander open of probeer niet zelf een reparatie uit te voeren. Hierdoor komt uw garantie te vervallen! U mag zelf alleen navullen of reinigen met schone perslucht.

Garantieprocedure
Indien u van mening bent dat uw Blue Flame Micro Torch onder de garantie valt en een fabricagefout heeft die niet is terug te voeren op ongelukken, onjuist gebruik, laten vallen of abnormaal gebruik, zend dan uw brander NIET direct naar ons maar neem contact op met uw dealer. Sommige dealers beschikken over een reparatieafdeling. Het is noodzakelijk om de dealer uw aankoopbewijs te tonen met daarop de aankoopdatum. Zonder dit bewijs kan geen garantie worden verleend. Verstrek de volgende gegevens:
- een notitie met het probleem
- uw contactgegevens (naam, adres, inclusief e-mail adres)
- aankoopgegevens (datum, naam, plaats en kopie van de aankoopbon)

Indien wij of onze dealer van mening is dat het geen garantie geval betreft, zullen wij u daarover informeren en tevens een schatting geven van de reparatiekosten.

Zend uw brander of aansteker niet in de orginele verpakking. Verpakkingen worden niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
Blazer Europe sluit iedere aansprakelijkheid uit voor vervolgschade welke ontstaat na het gebruik van onze Blue Flame branders. Zie onze Leveringsvoorwaarden.
Copyright 2001-2002, Blazer Europe BV. Alle rechten voorbehouden.
WWW.MICROTORCHES.COM